УСЛУГИ

УСЛУГИ КОИ ГИ НУДИМЕ

Инсталација на рампи и пунктови за контрола на пристап

Новапарк има изработено сопствено интегрирано решение за контрола на пристап на паркинзи кое вклучува: екран, рампа, камери за отчитување на регистарски таблици и баркод читач за RFID картички и баркодови изгенерирани преку тикети или електронски изгенерирани преку мобилен телефон.

Производник на ова решение е Макаларм ДООЕЛ Скопје, компанија која има 30 години искуство во индустријата за техничка безбедност. Инсталацацијата на рампите / пунктовите вклучува:

 • Обезбедување на пристапност до локација за инсталирање
 • Каблирање
 • Интеграција со системите за контрола на пристап
 • Интеграција со Новапарк софтверското решение
 • Одржување достапно 24 часа, 7 дена во неделата

Систем за препознавање на регистарски таблици

Системот за автоматско препознавање на таблици опфаќа технологија што автоматски ги отчитува регистарските таблици, компатибилна со било која камера за видео надзор. НоваПарк го нуди овој модул како интегративно API кое може да се поврзе на постоечките системи.

Покрај идентификацијата на регистарските таблици на автомобилите, НоваПарк овозможува извршување на автоматска контрола на пристап за возачи кои имаат дозволи за паркирање, користејќи број на регистарска таблица и паметен телефон како средство за пристап.

 • Времето на отчитување е помало од 1 секунда
 • Компатибилност со било која камера за видео надзор
 • Погоден за секаков тип на објекти: деловни и трговски центри, маркети, резиденцијални комплекси, болници итн
 • Интеграција со НоваПарк или кој било друг паркинг менаџмент систем
 • Одржување достапно 24 часа, 7 дена во неделата

Административен панел за паркинг менаџмент

Овој модул овозможува оперативна контрола на админситративните службеници над паркинг просторот. Со претходна најава и дадени пермисии, преку овој панел службеникот ќе може да наплаќа и валидира паркинг тикети, мануелно да дозволува пристап до паркинг просторот, креира RFID картици итн.

Административниот панел претставува софтвер кој е интегративен со понудата на рампи и пунктови на НоваПарк, или пак било кои веќе инсталирани рампи и пунктови. Овој модул е наменет за сите видови на паркинзи, приватни и јавни.

 • User-friendly графички интерфејс
 • Наплата, валидирање или поништување на паркинг тикети
 • Внесување на нови RFiD картички, или пак поврзување на постоечките RFiD картички со нов корисник
 • Аналитички приказ на избрани информации (пр. број на влезови и/или излези од паркингот, вкупна дневна/неделна/месечна наплата итн.)
 • Одржување достапно 24 часа, 7 дена во неделата

Мобилна апликација

НоваПарк мобилната апликација е мултиплатформска, односно компатибилна со мобилните платформи на Android и iOS. Апликацијата овозможува регистрација на профил на крајниот корисник кој ќе содржи лични и податоци за возилото кое го користи, и ќе овозможува автоматска бесконтактна наплата на паркинг тикети преку NovaPay.

Мобилната апликација содржи и мапа од GoogleMaps, која ​графички ги прикажува локациите на сите паркинзи регистрирани на нашиот систем, статус на слободни места како и можност за резервација на паркинг место. НоваПарк исто така нуди и можност за помнење на поседната локација на паркирање.

 • Достапност 24 часа, 7 дена во неделата
 • Помнење на податоци за корисник што овозможува брза, бесконтактна и автоматска наплата наплата на паркинг тикети
 • Аналитички приказ на избрани информации (пр. најчесто користени паркинзи, статус на NovaPay кредити, вкупно потрошени средства на паркинг тикети итн.)
 • Контакт со грижа на корисници овозможен на македонски, англиски и албански јазик

NovaPay електронски паричник

NovaPay електронскиот паричник овозможува онлајн плаќање на паркинг услугите преку мобилен телефон. Електронскиот паричник работи со кредити, односно 1 (еден) NovaPay кредит е соодветен на 1 (еден) денар.

За НоваПарк, најважна е безбедноста на платежните податоци на секој корисник на НоваПарк и затоа ниту NovaPay не добива платежни податоци за корисниците на услугите. Купувањето на кредити е преку e-commerce услугата на Стопанска Банка АД Скопје, која по извршената трансакција само не известува за статусот на истата, односно дали е прифатена или одбиена.

 • User-friendly графички интерфејс
 • Достапност 24 часа, 7 дена во неделата
 • Помнење на лични податоци за корисник што овозможува брзо купување на кредити
 • Можност за приговор на кредити
 • Контакт со грижа на корисници овозможен на македонски, англиски и албански јазик

Креирајте корисничка сметка и плаќајте онлајн за паркинг услугите