КОНТАКТ

Контакт податоци

Однапред Ви благодариме на пораката!

Стапете во контакт со Новапарк!

Отворени сме за сите сугестии и препораки.

Адреса: ул. Тодор Александров бр. 199, дел.пр. 2, Скопје 1000

Телефон: +389 71 444 485

Е-пошта: info@novapark.mk

Веб-страна www.novapark.mk

Креирајте корисничка сметка и плаќајте онлајн за паркинг услугите